Library

“Let us pick up our books and our pens, they are the most powerful weapons.”

– Malala Yousafzai

The JurFem library represents a gender-sensitive collection and a set of exceptional materials dedicated to gender equality implementation, combating of discrimination and gender-based violence.

Here you will find books, manuals, guidelines, posters, information guides, etc.

The library will be useful to lawyers, human rights activists, the teaching community, and also to law students, as well as to everyone who is interested or involved in the protection of human rights and freedoms.

In order to no longer carry manuals weighing like bricks in your bag – download materials from the online library and profit from a permanent collection of books in your pocket.

Збірник конспектів "Сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом: правове регулювання та практика"

Курс складається із чотирьох тематичних сесій, присвячених темі сексу- ального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). У рамках курсу між- народні та національні експертки поділилися досвідом щодо: поняття СНПК, його ознак, ідентифікації та форм; практичних заходів, комунікації з потерпілими від СНПК; побудови справи, захисту потерпілих; врегулю- вання СНПК на рівні міжнародного права, притягнення до відповідально- сті за СНПК на міжнародному рівні; врегулювання СНПК українським законодавством; майбутнього кримінального провадження по СНПК в Україні; міжнародної практики щодо СНПК, зокрема справ Міжнародного кримінального суду.

Цей посібник створений на основі курсу “Сексуальне насильство, пов’яза- не з конфліктом: правове регулювання та практика”, що проводився за підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи для досягнен- ня ґендерної рівності в Україні», що фінансується Урядом Швеції, та у співпраці з Офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й Урядовою уповноваженою з питань гендер- ної політики. А також у співпраці з Фондом Future for Ukraine, юридичним факультетом Вільнюського університету, Центром протидії торгівлі людьми та експлуатації KOPZI.

Буклет «Заблокуй сексизм – віднови справедливість!»

У редагуванні цього порадника та в адаптації його до української дійсності й до законодавства взяла участь “ЮрФем”.

Банально говорити, що сексизм – це прояв відносин влади в патріархальних суспільствах, заснованих на гендерній нерівності та її підтримці, а також на розвитку цієї нерівності через експлуатацію та насильство щодо жінок і дівчат. Але цю банальність необхідно озвучувати, щоб, з одного боку, не забувати про джерело насильства, а з іншого – ефективніше йому протидіяти.

Порадник «Заблокуй сексизм — віднови справедливість» створений у рамках проєкту «STOP сексистській мові ненависті». Цей проєкт реалізують Фундація «Автономія» та Центр медіа досліджень педагогічного університету ім. Комісії національної освіти в Кракові. Мета проєкту – зниження рівня сексизму та гендерно зумовленого насильства шляхом підвищення обізнаності про форми, типи та масштаби сексизму як мови ворожнечі в публічному просторі (зокрема в Інтернеті) та розробка стратегії реагування на це як в індивідуальній, так і в системній перспективі — через законодавчі зміни, освіту та кращий інституційний захист.

Переклад, адаптація та друк буклета “Заблокуй сексизм – віднови справедливість!” відбувається завдяки проєкту Ukraine Crisis Response in Poland and Ukraine, котрий реалізується фондом «Ав- тономія» (Краків, Польща), за фінансової підтримки CARE

«Моя гендерно чутлива громада». Посібник з надання високоякісних муніципальних послуг із врахуванням гендерного аспекту

У фокусі цього посібника рекомендації щодо врахування гендерного компонента при наданні соціальних, адміністративних, освітніх послуг на території громад в Україні, а також послуг у сфері охорони здоров’я, сформовані на успішних кейсах окремих територіальних громад. Окремо увагу приділено ролі Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та плану дій із впровадження положень цієї Хартії громадами для досягнення гендерно чутливого підходу при наданні послуг у громадах.

Цей посібник має на меті:

  • роз’яснити гендерний компонент окремих послуг, які надаються в межах територіальних громад;
  • сформувати рекомендації для того, щоб послуга була надана з урахуванням гендерного компонента;
  • дослідити роль Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад для досягнення балансу при врахуванні інтересів жінок та чоловіків під час надання послуг в умовах децентралізації;
  • запропонувати план дій для досягнення гендерної рівності під час надання послуг у громадах з урахуванням положень Європейської хартії рівності жінок і чоловіків.

Команда, що працювала над посібником: Каріна Литвинюк, Марта Змисла, Катерина Шуневич

Посібник «Моя гендерно чутлива громада» підготували експертки Аналітичного центру «ЮрФем» за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії

Зміст цього дослідження є висновками та позицією дослідницької команди і в жодному разі не може сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», уряду України, Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії.

Дослідження «Жінки, яких не видно: гендерні аспекти відбування покарання засудженими до позбавлення волі»

Дослідження підготував Аналітичний центр ЮрФем у рамках проєкту «Жінки, яких не видно».

Метою цього дослідження є:

  • проаналізувати чинні міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо відбування покарань жінками, засудженими до позбавлення волі на певний строк;
  • зібрати інформацію щодо стигматизації і дискримінації жінок, які відбувають покарання в установах виконання покарань, та проаналізувати окремі особливості відбування покарань жінками в контексті збройної агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року;
  • виявити бар’єри для повернення в суспільство жінок, зокрема ромської національності, які відбули покарання у виді позбавлення волі.

У фокусі дослідження є дії або бездіяльність держави в контексті запобігання дискримінації, стигматизації та врахування гендерного компонента під час роботи із засудженими жінками.

Правозахисний проєкт «Жінки, яких не видно» має на меті створити ефективний механізм (ре)інтеграції в суспільство жінок, що відбували покарання у в’язниці, зокрема жінок ромського походження.

Проєкт реалізовують ГО «Терніпе» (Територія неупередженості і права), ГО «Вільна» та Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» у співпраці з Департаментом з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за фінансової підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерланди в Україні.

Зміст цього дослідження є висновками і позицією дослідницької команди та не обов’язково відповідає позиції Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерланди в Україні.

Навчальний курс "Гендерна рівність та права жінок"

Залучені експертки:

Христина Кіт – адвокатка, к.ю.н., голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем»

Ярина Волошин – історикиня, тренерка, магістерка історичного факультету Українського католицького університету

Ольга Поєдинок – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

Олена Харитонова – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Лариса Денисенко – правозахисниця, адвокатка, письменниця, медійниця, співзасновниця та членкиня ЮрФем

Навчальна програма розроблена Асоціацією жінок-юристок України “ЮрФем” в рамках проєкту «Формування ґендерно-чутливого студентського юридичного середовища», що здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми USAID «Нове правосуддя».

Методичні рекомендації “Гендерна дискримінація: ідентифікація та механізм надання правової допомоги”

Залучені експертки:

Лариса Денисенко – правозахисниця, адвокатка, письменниця, громадська діячка

Христина Кіт – адвокатка, к.ю.н., голова Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”

Галина Федькович – адвокатка, юристка Громадької організації “Центр “Жіночі перспективи”

Методичні рекомендації затверджені наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 12 березня 2019 року №33.

Методичні рекомендації розроблені Асоціацією жінок-юристок України “ЮрФем у рамках ініціативи “Юристки за покращення якості правових послуг для вразливих груп жінок”, за підтримки проекту “Доступна та якісна правова допомога в Україні”, який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади.

Методичні рекомендації "Правова допомога жінкам із вразливих груп: особливості роботи та алгоритм дій"

Залучені експертки:

 

Світлана Бєлай працювала над питання про правову допомогу жінкам, що живуть з ВІЛ. Крім іншого, рекомендації розкривають питання роботи з медичними закладами та алгоритми дій у випадку розкриття ВІЛ-позитивного статусу.

Оксана Гузь напрацювала рекомендації для роботи з жінками, що вживають наркотики. В рекомендаціях розкриті питання дискримінаційних практик у спорах з трудових та сімейних правовідносин.

Олена Зайцева напрацювала рекомендації для тих, хто працює жінками, що надають секуальні послуги. Цікаво звернути увагу на особливості спорів із сімейних правовідносин, у яких часто специфічно трактують поведінку таких жінок.

До презентації та розробки матеріалу долучились також:

Світлана Мороз, коорднаторка з моніторингу дотримання прав БО “Позитивні жінки” та

Галина Корнієнко, фахівчиня з адвокації БФ “Надія та Довіра”, чий досвід та поради дуже допомогли в напрцюванні.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” спільно з експертками з питань правових послуг жінкам які живуть з ВІЛ, жінкам, які живуть з наркотичною залежністю та жінкам, які задіяні у секс-індустрії, підготували методичні рекомендації для працівник системи БПД та всіх адвокатів/ток.

Рекомендації затверджені Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 20 листопада 2019 р. №71.

Протягом 2019 року Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” реалізовувала проект «Покращення якості правових послуг для вразливих груп жінок» за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Книга “Фемінізм у праві”

Книжка розповідає про правове та філософське підґрунтя цієї теорії та обґрунтовує потребу зміни підходів до прийняття рішень з врахуванням становища та потреб жінок, яке приведе до зміни цього становища.

Це український переклад книжки американської юристки та професорки Енн Скейлз “Фемінізм у праві” (Ann Scales “Legal Feminism”).

Наприкінці 1970-тих Енн Скейлз ввела в американську юриспруденцію поняття “феміністичної правової теорії” (Feminist legal theory), яка передбачає перегляд наявної нормативно-правової бази, законів, судових рішень та інших документів, що впливають на життя людей, з точки зору багатовікової нерівності та дискримінованого становища жінок.

Книга “Фемінізм у праві” – унікальне україномовне видання, яке було надруковане за ініціативи Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” у Видавництві “Видавництво” за підтримки Проєкту “Доступна та якісна правова допомога в Україні”.

Посібник “Спитай Юристку ЮрФем: відповіді на складні питання в період пандемії”.

Експертки проводили онлайн-консультування та писали статті, які мали на меті допомогти жінкам вирішити проблеми, які виникли чи ускладнились в період пандемії.

Матеріали для посібника готували Вікторія Поліщук, Анна Саєнко, Наталія Радушинська, Заріна Маєвська, Лариса Денисенко, Катерина Шуневич, а також Христина Кіт, яка відредагувала та упорядкувала публікацію.

Проєкт “Онлайн-марафон “Спитай юристку ЮрФем” та публікація посібника стала можливою завдяки підтримці Українського Жіночого Фонду.

Книжка “Моїми словами”

Рут Бейдер Ґінзбург – американська правниця, суддя Верховного суду США, феміністка, американська культурна ікона. Авторка ряду ключових прецедентів у справах стосовно дискримінації за статтю.

Переклад книги Рут Бейдер Ґінзберґ “Моїми словами” (My own words) ініціювала Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” спільно з Видавництво “Видавництво” за підтримки Європейського Союзу та Міжнародний фонд “Відродження” в рамках спільної ініціативи “EU4USociety”. Книга вийшла друком восени 2021 року.

“ЮрФем” безкоштовно розповсюджувала примірники для суддів та університетів.

Плакати про сексизм

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” презентувала дослідження, на основі якого напрацьовані рекомендації з впровадження гендерних політик у ВНЗ.

Паралельно розроблено плакати, які коротко пояснюють, що таке сексизм та як на нього можна реагувати.

Плакат розповсюджуватиметься безкоштовно для розміщення у навчальних закладах.

Медіакампанія #НавчанняБезПринижень відбувається в рамках проєкту “Актуалізація проблеми сексуальних домагань у ВНЗ України”, що реалізовувався Асоціацією жінок-юристок України “ЮрФем” за підтримки Українського Жіночого Фонду.

Плакати про сексуальне домагання та алгоритм дій

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” презентувала дослідження, на основі якого напрацьовані рекомендації з впровадження гендерних політик у ВНЗ.

Паралельно розроблено плакати, які коротко пояснюють, що таке сексуальні домагання та що робити у випадку, якщо ви стали свідком чи жертвою.

Плакат розповсюджуватиметься безкоштовно для розміщення у навчальних закладах.

Медіакампанія #НавчанняБезПринижень відбувається в рамках проєкту “Актуалізація проблеми сексуальних домагань у ВНЗ України”, що реалізовувався Асоціацією жінок-юристок України “ЮрФем” за підтримки Українського Жіночого Фонду.